Bursdag: Multitek er 6 år!

Multitek er 6 år!

Atter en gang har enda et år gått forbi, og utrolig nok fyller Multitek allerede 6 år. Kanskje er det på tide for Multitek å begynne på barneskolen? Det er i alle fall på tide med en oppsummering av det siste året, i likhet med i fjor (og alle årene før).

Når kalenderen viste juli 2021 hadde bloggen totalt 73 innlegg. Dette er nå kommet opp i 76, en økning på 3. Fortsatt ikke en altfor stor økning, men jeg føler meg trygg på at jeg likevel har publisert noen gode kvalitetsinnlegg.

I likhet med i fjor, har det faktisk ikke blitt noen korte tips nå heller. Til gjengjeld har det kommet to innlegg av typen «Hva er?», det også i likhet med i fjor. Denne kategorien er nå oppe på 9 innlegg, den nest største bak korte tips på 33 innlegg. I løpet av året har jeg forklart hva HTTPS er, og hvorfor det er så viktig, og jeg har også forklart hva Y2K38 går ut på. Sistnevnte ble jeg temmelig fornøyd med, selv om innlegget tok lenger tid å fullføre enn det burde.

Statistikk

For tredje gang nå bruker jeg diagrammer til å vise utviklingen på Multitek over tid. Det fungerer bra, og gjør det mye enklere å få oversikt over hvor mye ting har forandret seg sammenlignet med i fjor.

Linjediagram som viser antall brukere, antall økter og antall sidevisninger for årene 2016-2022. For 2022 er det 4588 brukere, 4953 økter og 6219 sidevisninger.

Som vanlig begynner vi med å se på besøkende. I fjor var det totalt nesten 5 500 besøkende, sammenlignet med litt under 4 600 i år. Altså en nedgang sammenlignet med både i fjor og året før, men likevel et stykke over slik det var i 2019. Brukerne hadde totalt i underkant av 5 000 økter og ca. 6200 sidevisninger. Dette sammenlignet med fjorårets like over 5 900 økter og totalt ca. 7 200 sidevisninger. Gjennomsnittlig antall økter per bruker er likt som i fjor (1,08), mens gjennomsnittlig antall sidevisninger har gått en smule opp, fra 1,31 til 1,36. Ser man på sidevisninger per økt, har denne gått fra 1,22 til 1,26.

Altså ser det ut til at det er litt færre besøkende på bloggen i år, men en liten økning i hvor mange sider disse besøker. Om den er betydelig nok til at man kan konkludere med noe er jeg derimot ikke sikker på. Men kanskje er det potensiale for forbedring? Om du har tilbakemelding, for eksempel om hvordan siden kan bli lettere å bruke, er det bare å si ifra!

Diagram som viser fordelingen av enhetstypene datamaskin, mobil og nettbrett blant Multiteks besøkende i perioden 2017-2022.

I motsetning til tidligere år ser vi nå en liten nedgang i andelen besøkende som bruker fra datamaskiner, 84,8% ned fra 89,9%. Andelen som bruker nettbrett har også gått ned, fra 3,9% til 2,0%. Dette har dermed ført til at mobiler har fått en solid økning fra 6,3% til 13,2%. Den tidligere tendensen til at mobiler spiser opp nettbrettenes andel ser dermed ut til å fortsette, men omfatter nå også datamaskiner. Ganske interessant, egentlig.

Operativsystemer og nettlesere

Diagram som viser fordelingen av nettleserene Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, Samsung Internet og Internet Explorer blant Multiteks besøkende i perioden 2018-2022.

Nytt i år er at jeg også tar med statistikk for nettlesere og operativsystemer helt tilbake til 2018. Vi starter med nettlesere, der Google Chrome som forventet har en stor andel. I år er den på 59,42%, opp fra 55,56% i fjor og også det høyeste noensinne. Det er verdt å merke seg at en del mindre nettlesere (som Vivaldi) faller inn under Chrome sin prosentandel. Videre har Safari 27,06%, litt ned fra 30,83% i fjor. At Safari har såpass høyt prosent (sammenlignet med rundt 20% på verdensbasis ifølge statcounter) kommer nok av at ganske mange i Norge bruker iPhone, hvor Safari er veldig vanlig. I tillegg har en stor andel av Multiteks brukere macOS, hvor Safari også er ganske vanlig å bruke.

Microsoft Edge har økt gradvis de siste årene, og er nå oppe på 7,58% (fra 5,48%). Dette stemmer godt overens med at de har fått mer utstrakt bruk etter at de byttet til å være Chromium-basert slik som Chrome. Firefox har derimot mistet litt til andel, fra 4,44% i fjor til 3,96% i år. På det høyeste var Firefox over 5% i 2018. Opera ligger på 0,85%, noe ned fra 1,16% og det vanlige stedet rundt 1%. Samsung Internet, som er mye brukt på Samsung sine Android-telefoner, har derimot hatt en jevn økning de siste årene, fra 0,58% i 2018 til 2,06% i fjor, og til 1,26% i år. Internet Explorer ser omsider ut til å dø ut, med 0,17% i år sammenlignet med 1,00% i fjor. På det høyeste var Internet Explorer på 5,71% i 2019.

Diagram som viser fordelingen av operativsystemene macOS, Windows, Android, iOS, Chrome OS og Linux  blant Multiteks besøkende i perioden 2018-2022.

Når det gjelder operativsystemer, så har macOS stort sett ligget i ledelsen siden starten. I 2018, det første året jeg har operativsystemstatistikk fra, lå Windows et par prosentpoeng foran. Etter det har macOS ligget ganske så stabilt på 47-48%. I år er dette nede på 42,76%. Windows har derimot stort sett ligget på 36-39%, og ligger nå på 39,63%. Android har doblet seg fra 5,53% i fjor til 10,31% i år. iOS ligger omtrent likt som i fjor, men har hatt en nedgang sammenlignet med årene før, fra 6,47% i 2020 til 4,82% i år. ChromeOS ligger rundt det vanlige, mellom 1% og 1,5%, mens Linux nå ligger på 0,87%, men var oppe i 1,82% i 2019.

Land

Diagram som viser fordelingen av land de besøkende kommer fra, for perioden 2017-2022. Inkludert er Norge, USA, Sverige, Danmark og Kina, samt en kategori for andre land.

Som forventet, har Norge fortsatt den største andelen når man ser på hvor brukerne kommer fra. Men interessant nok har andelen gått betydelig ned, fra 84,87% til 74,85%. Denne nedgangen er i stor grad spist opp av «Annet», som har gått fra 9,71% til 16,14%. Her er det etter det jeg kunne se ikke noen land som peker seg nevneverdig ut, de fleste har under 1% hver. Men vi kan fortsatt se en liten interesse fra våre skandinaviske naboer, hvor Danmark har sett en økning fra 0,87% til 1,26%, og Sverige en nedgang fra 1,13% til 0,44%. Kan kanskje se ut som om danskene likte det siste årets innhold litt bedre enn svenskene gjorde?

Som tidligere år er USA fortsatt på en relativt klar andreplass, med 4,33% (opp fra 2,84%). Vi må faktiskt tilbake til 2019 for å se en tilsvarende stor andel amerikanske besøkende (da på 4,23%). Interessant nok dukker nå også Kina opp på topplisten for første gang. I fjor var prosentandelen helt nede på 0,55%, lite nok til at de havnet inn under «Annet». I år er derimot andelen oppe på hele 2,98%, som gir en solid tredjeplass. Til sammenligning har jeg skilt ut Kina som eget punkt også i fjorårets tall. Så får vi se om tendensen med kinesiske besøkende fortsetter. Jeg mistenker imidlertid at mange av disse ikke får så mye nytte av en blogg på norsk (forutsatt at det er virkelige mennesker bak sidevisningene).

Veien videre

Aktivitetsnivået på bloggen er ikke så veldig annerledes nå enn i fjor, men kanskje vil dette forandre seg. Det er fortsatt mye jeg har tenkt på å skrive om, så det gjelder bare å samle motivasjonen og komme i gang. Det begynner å bli en stund siden jeg skrev noen korte tips, så trolig kommer jeg til å satse litt på det framover. Samtidig er de lengre innleggene i «Hva er?»-serien veldig spennende å skrive, så jeg kommer til å fortsette med disse også. Fortsatt har jeg mange ideer, så følg med på hva som kommer!

Antallet brukere har kanskje sunket noe, men det er ikke noe stort problem det. Det er kanskje naturlig at bloggen ikke får så mange besøkende når det sjelden er nytt innhold å lese. På grunn av mangelen på innhold ser jeg heller ikke noe poeng i å starte opp nyhetsbrevet ennå. Kanskje kommer jeg tilbake til det etter hvert.

Jeg har et par år nå luftet tanken om en redesign av bloggen, om så bare en delvis en, og det er fortsatt en mulighet om jeg får tid. På statistikken ser jeg at mobilbruk fortsetter å øke, så det er sikkert noen forbedringer som kan gjøres for å bedre brukbarheten på dette feltet. Ellers kommer jeg muligens til å se på endringer for serveren som Multitek kjører på. Dette kan potensielt åpne for nye muligheter og bedre ytelse på bloggen. Vi får se!

Med litt flaks vil jeg få til å skrive et par flotte innlegg i løpet av høsten, så du har noe å glede til deg der. I mellomtiden får du ha en god sommer, og nyte godt vær når det måtte forekomme!

– Patrick Sletvold

En kommentar om “Multitek er 6 år!”

Legg igjen en kommentar