Bursdag: Multitek er 7 år!

Multitek er 7 år!

Det viser seg at det nå har gått enda et år, og bloggen fyller i disse dager 7 år. Jeg ville si det begynner å bli en ganske anstendig alder! Og det kommer kanskje heller ikke som en overraskelse at det nå er på tide med en oppsummering av året som har gått. Det er tross alt det som er tradisjonen!

For nøyaktig ett år siden hadde bloggen totalt 76 innlegg. Nå har den 77, og den økningen er det fjorårets bursdagsinnlegg som står for. Det har altså stått ganske så stille på bloggen, men likevel har det skjedd litt i kulissene, noe jeg skriver mer om senere. Kanskje er det noe spennende på vei?

Statistikk

Slik tradisjonen også er, så skal jeg vi nå se litt på statistikken og Multiteks utvikling over tid. Da blir det diagrammer og tall, men det er likevel noe jeg har endret på i år.

For et år siden begynte jeg å bruke Plausible Analytics ved siden av Google Analytics. Plausible gjør mye av det samme som Google Analytics, men har noen fordeler. For det første er det mye mer fokusert på personvern. De samler inn så lite informasjon som mulig, og er et lite, Estland-basert selskap med servere i Europa. Selskapet får inntekter direkte fra kundene, og tjener ikke penger på å samle inn data fra sluttbrukere (slik Google gjør).

Skjermbilde av Plausible sitt grensesnitt, hvor mesteparten består av et linjediagram som viser antall visninger de siste 30 dagene.
Skjermbilde av Plausible sitt grensesnitt

I tillegg er Plausible rett og slett mye bedre egnet for mitt bruksområde. Der Google Analytics har så mange funksjoner at det ganske ofte ikke er lett å vite hva man egentlig har nytte av å bruke, er Plausible mye enklere og mer oversiktlig. De har definitivt færre funksjoner enn Google Analytics, men de har egentlig alle man trenger, og de er i tillegg mye mer oversiktlige. Så alt i alt er jeg fornøyd!

Men jeg nevnte altså at jeg kjører både Plausible og Google Analytics. Grunnen til det er enkel: Plausible samler inn data på en litt annen måte, og jeg ville se hvordan det påvirket statistikken. Derfor har jeg dobbelt opp med statistikk for det siste året, og skal sammenligne både på tvers av år og mellom Plausible og GA.

Besøkende

Linjediagram som viser antall brukere, antall økter og antall sidevisninger for årene 2016-2023. For 2023 er det tall både fra Google Analytics og Plausible Analytics. GA viser 4362 brukere, 4593 økter og 5154 sidevisninger, mens Plausible har 4422 brukere, 4520 økter og 5085 sidevisninger.

Atter en gang starter vi altså med å se på antall besøkende. Det siste året har det ifølge Google Analytics vært 4362 brukere på bloggen, sammenlignet med 4422 ifølge Plausible. Dette virker troverdig nok, siden Plausible ikke sporer brukere over tid. Dermed kan en bruker som returnerer etter noe tid bli tolket som en helt ny bruker. Tallet er mer eller mindre på nivå med fjorårets 4588. Disse brukerne hadde ifølge GA 4593 økter og 5154 sidevisninger, mot Plausibles 4520 og 5085. I fjor var samme verdier på 4953 økter og 6219 sidevisninger. Antall økter per bruker i snitt har gått ned fra 1,08 til 1,05 for GA og 1,02 for Plausible. En nedgang ser vi også på sidevisninger per økt, som for Google Analytics ligger på 1,12 og for Plausible på 1,13. Dette opp mot forrige års 1,26 sider per økt.

Nivået på besøkende har altså holdt seg ganske stabilt, noe det virker det som om både Google Analytics og Plausible er enige om. Derimot ser vi en nedgang i antall sidevisninger, som i praksis betyr at hver bruker besøker færre sider på bloggen. Kanskje ikke helt uventet, når det mildt sagt ikke har vært så mye nytt innhold.

Diagram som viser fordelingen av enhetstypene datamaskin, mobil og nettbrett blant Multiteks besøkende i perioden 2017-2023. Fra 2023 vises bærbare datamaskiner som en egen kategori.

Når det gjelder enhetstyper, så ligger datamaskin egentlig ganske stabilt. Siden 2018 har det variert mellom 82% og 89%, så selv om årets 87,7% er noe høyere enn fjorårets 84,8%, anser jeg ikke det som spesielt revolusjonerende. For Plausible regnes stasjonære datamaskiner separat fra bærbare (ut ifra skjermstørrelse), men sammenlagt ligger det på 85,6%. Individuelle verdier er 62,3% for stasjonære og 23,3% for bærbare. Mobiler holder seg høyt, men med 11,0% (ifølge GA) og 10,8% (ifølge Plausible) er det noe ned fra tidligere tiders 13,2%. Nettbrett ligger nå på 1,3% for Google Analytics og 3,8% for Plausible, sammenlignet med 2,0% for sist. Egentlig ganske likt som tidligere, men en smule omfordeling mellom nettbrett og datamaskin. Trolig kan Plausibles noe høyere verdi for nettbrett forklares med en litt annen grenseverdi for skillet mellom nettbrett og datamaskin.

Operativsystemer og nettlesere

Diagram som viser fordelingen av nettleserene Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, Samsung Internet og Internet Explorer blant Multiteks besøkende i perioden 2018-2023.

I fjor begynte jeg å også se på nettlesere og operativsystemer, og det fortsetter jeg med i år også. Hvis vi starter med nettlesere, kan vi se at Google Chrome ligger på 55,93% (GA) og 53,87% (Plausible), ned fra forrige års 59,42%. Ellers har Safari 28,30% (GA) og 29,72% (Plausible), noe opp fra 27,06%. Som nevnt tidligere kommer nok en god del av Safari-brukere fra iPhone. Edge har gått opp fra 7,58% til 10,07% (GA) eller 11,01% (Plausible). Muligens har en del Chrome-brukere gått over til Edge etter å ha blitt fristet av nye funksjoner? Dette er i så fall i tråd med den jevne økningen vi har sett tidligere år.

Blant de mindre nettleserene er Firefox klart størst, med 3,33% (GA) og 2,94% (Plausible), ganske likt med i fjor på 2,96%. Kanskje har nedovertrenden stoppet? Opera ligger på 1,07% (GA) eller 0,59% (Plausible). Om det har gått opp eller ned kommer an på hvilket tall man ser på, for fjorårets verdi var 0,85%. Samsung Internet har gått fra 1,26% til 0,35% (GA) eller 0,36% (Plausible). Til sist har Internet Explorer holdt seg, og faktisk gått litt opp skal man tro Google Analytics, med 0,24% opp fra 0,17%. Derimot er tallene og forskjellene så små at det nok ikke er lurt å tolke det for mye. Skal man tro Plausible har IE dødd helt ut (0,00%), men jeg tror egentlig det er minst like sannsynlig at det ligger gruppert som «Annet».

Diagram som viser fordelingen av operativsystemene macOS, Windows, Android, iOS, Chrome OS og Linux  blant Multiteks besøkende i perioden 2018-2023. Fra 2023 vises iPadOS som en egen kategori.

Ikke uventet ligger macOS fortsatt fremst blant operativsystemene blant brukerne, men Windows ligger nærmere enn noen gang. Faktisk kanskje så nærme at det i praksis er likt, med 43,02% (GA) eller 43,76% (Plausible) for macOS og 42,43% (GA) eller 42,29% (Plausible) for Windows? Dette er en økning fra henholdsvis 42,76% og 39,63% fra i fjor. Android er den store taperen i år, som på en historisk topplassering i fjor nå går fra 10,31% til 4,03% (GA) og 3,74% (Plausible). Derimot har iOS hat motsatt tilfelle, med økning fra 4,82% i 2022 til 8,30% (GA) eller 7,96% (Plausible) i år.

ChromeOS ligger en nesten ubetydelig smule ned fra det vanlige, med 1,22% (GA) eller 1,15% (Plausible) mot 1,53%. Linux derimot ligger på omtrent det samme (0,87%) med 0,96% i følge Google Analytics, men noe nedgang til 0,50% i følge Plausible. Nytt i år er at Plausible også skiller ut iPadOS som en egen kategori, og den ligger noe over Linux med 0,61%.

Land

Diagram som viser fordelingen av land de besøkende kommer fra, for perioden 2017-2023. Inkludert er Norge, USA, Sverige, Danmark og Kina, samt en kategori for andre land.

Jeg ville vært særdeles overrasket om ikke Norge fortsatt var på topp blant land. Og det ser ut som om det fortsatt er tilfellet, med 79,85% for Google Analytics og 90,05% for Plausible. Dette sammenlignet med 74,85% for 2022. Forskjellen her mellom Google Analytics og Plausible er nok knyttet til at en del andre land er lavere hos Plausible, men mer om det senere. For resten av Skandinavia er GA og Plausible mye mer enige, med henholdsvis 0,65% og 0,63% for Sverige (opp fra 0,44%), og 0,54% i begge tilfeller for Danmark (ned fra 1,26%). Spesielt danskene har altså hatt en nedgang, men når totalt antall besøkende fra Danmark ligger på 24 for hele året, så er en halvering relativ liten endring i det store bildet.

Skal man tro Google Analytics er USA fortsatt ganske så soleklart på andreplass, med 6,60% (opp fra 4,33%). Plausible gir derimot tallet 2,08%, og da ligger plutselig Kina noe foran. Med 2,66% for GA og 2,19% for Plausible, har Kina tydelig markert seg de siste årene. Fra 0,55% i 2021 har landet ligget et sted mellom 2 og 3 prosent siden det, med 2,98% i 2022. Ikke vet jeg hva kinesiske brukere får ut av bloggen, men det får bare være. En interessant oppdagelse er at Google Analytics i august 2022 registrerte 114 økter fra Seychellene, et land som ellers ikke har vært nevneverdig til stede i statistikken tidligere. Disse besøkene finner jeg ikke igjen i Plausible, og siden det er lite sannsynlig at de vil gjenta seg, så kommer jeg ikke til å føre noe statistikk spesifikt for det landet. Det blir liggende som en del av «Annet».

Forskjell på beregning av land

Så tilbake til forskjellen mellom Google Analytics og Plausible når det kommer til land. Jeg har to punkter som trolig er med på å forklare denne forskjellen. Det ene er at måten land beregnes på er ulik. Vanligvis beregnes land basert på IP-adresse, og man er avhengig av en stor database som har informasjon om hvilke adresser som tilhører hvilke land. Trolig bruker ikke Google Analytics og Plausible samme database. Dette gjør at noen besøkende kan bli registrert med ulike land av de to verktøyene. Dette kan spesielt være tilfelle hvis IP-adressene tilhører skyleverandører, hvor sammenhengen mellom adresse og posisjon kan være mer komplisert.

Og det er en fin overgang til neste punkt, nemlig automatisk trafikk. Dette kan f.eks komme fra servere leid hos skyleverandører. Roboter surfer rundt på nettet hele tiden, og noen av dem kan dukke opp i analyseverktøy som Google Analytics og Plausible. Ofte forsøker man å filtrere ut slik trafikk, men dette er naturlig nok ikke enkelt. Vanligvis er det forskjeller mellom hvordan dette gjøres. Så teorien min går enkelt og greit ut på at en kombinasjon av forskjeller i filtrering av bottrafikk og forskjeller i registerering av land er skylden i at trafikken fra USA og fra landene i kategorien «Annet» er lavere hos Plausible enn hos Google Analytics. Hvem av dem som er nærmest sannhetern er dessverre ikke godt å vite.

Veien videre

Det viser seg at jeg nesten hvert år skriver om at det har vært en begrenset mengde innhold på bloggen. Og hvert år er det likevel ikke er så mye endring. Kommer det til å gjenta seg i år? Forhåpentligvis ikke. Jeg har fortsatt nok av temaer jeg gjerne vil skrive om, så det handler mest om at jeg må bli flinkere til å huske på å skrive. Det viser seg at tiden går mye fortere enn jeg ville foretrukket! Ellers gjelder det samme som i fjor, jeg kommer nok til å satse på både korte tips og «Hva er?»-serien. Har du noen forslag, så tar jeg selvfølgelig imot!

På tross av lite innhold, så har jeg likevel jobbet med diverse forbedringer til bloggen. Å bytte til Plausible Analytics som nevnt over er bare én av dem. Diverse oppfriskninger til utvidelser og funksjoner som brukes av bloggen har jeg også fått noe tid til. Dette er noe jeg kommer til å fortsette med, sammen med en eventuell redesign av bloggen og oppgradering av teknisk infrastruktur. Jeg har også planer om å i større grad benytte Mastodon i stedet for Twitter. Med alle endringene som skjer der ser jeg ikke noen solid framtid på den kanten. I det minste kommer jeg til å bytte ut Twitter-tidslinja i sidelinja, for den har nok vært kaputt i noen måneder allerede. Og jeg er heller lite fristet til å måtte endre overskriften til «Multitek på X».

Med riktige prioriteter bør det likevel være mulig å skrive noen bra innlegg denne høsten. Så følg med, og så vil jeg ønske deg en videre god sommer, med behagelige temperaturer og passelig vær!

– Patrick Sletvold

Legg igjen en kommentar