Lisens & copyright

Multitek.no, og alle innlegg du finner her, er copyright Patrick Sletvold og er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal Lisens, hvis ikke annet er merket på siden. Bilder og innhold med opprinnelse fra andre sider er unntatt fra dette. Se tekst i tilknytning til det respektive innholdet for mer info.

Ved spørsmål eller ønske om tillatelser til annen bruk enn det som dekkes av denne lisensen, inkludert komersiell bruk, kan det sendes en forespørsel via Kontakt-siden.

Navngivelse

Eksempel på navngivelse ved bruk av (ikke-bearbeidet) innhold fra Multitek:

«Finnes det virus på Mac?» av Patrick Sletvold er lisensiert under CC BY-NC-SA 4.0

Eksempel på navngivelse ved bearbeidelser av innhold fra Multitek:

Dette verket, «Alt om virus på Mac!», er basert på «Finnes det virus på Mac?» av Patrick Sletvold, brukt i henhold til CC BY-NC-SA 4.0. «Alt om virus på Mac!» er lisensiert under CC BY-NC-SA 4.0 av [Ditt navn].

For mer info om hvordan du navngir når du bruker innhold fra Multitek eller annet Creative Commons-innhold, sjekk Creative Commons’ guide på temaet (engelsk).

License & copyright (English)

Multitek.no, and all posts available here, are copyright Patrick Sletvold licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, unnless otherwise noted on the page. Images and content with origin from other sites are excepted. See text related to the respective content for more info.

If you have questions or seek permission to other use than what is covered by the license, including commercial use, a request can be sent from the Contact-page.

Attribution

Example of attribution when using (non-modified) content from Multitek:

«Finnes det virus på Mac?» by Patrick Sletvold is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Example of attribution when using derivatives from content from Multitek:

This work, «Alt om virus på Mac!», is based on «Finnes det virus på Mac?» by Patrick Sletvold, used according to CC BY-NC-SA 4.0. «Alt om virus på Mac!» is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 by [Your name].

For more info regarding how to attribute content from Multitek, or other content under the Creative Commons, see Creative Commons’ guide on the matter.