Tips nr. 10: Apple-tastaturets skjulte tegn

Korte tips nr.10:  Apple-tastaturets skjulte tegn

Her om dagen kom jeg tilfeldigvis over en praktisk funksjon på Apple-tastaturene på Mac. Det finnes nemlig en enkel måte å skrive en hel haug med synboler, alt fra √ og π til  og ∞. I tillegg har Mac en mye enklere måte å skrive en del spesielle bokstaver, som ê, ã og ó, uten å måtte trykke på mange taster om gangen. La oss komme i gang med Apple-tastaturets skjulte tegn!

De enkleste

Du husker vel tegnene jeg akkurat nevnte? Tegn som à, ë og ū er forholdsvis enkle å skrive. Du trykker og holder på knappen på tastaturet og det vil poppe opp en liten meny. Her kan du velge et tegn enten ved å bruke musa, eller trykke på tallet som tilsvarer det som står under bokstaven i menyen. Etter min begrensede testing kan jeg konkludere med at det ser ut til å virke i alle standard inntastingsfelt, men sannsynligvis ikke i programmer som baserer seg på direkte tastetrykk.

En liten, enkel meny.
En liten, enkel meny.
FOTO: Patrick Sletvold.
CC BY-NC-SA 4.0
Nå skal det sies at antallet bokstaver du kan bruke denne snarveien på er ganske begrenset. Det er faktisk ikke alle vokaler som virker en gang (for eksempel så virker ikke bokstaven i, selv om det går an å skrive î, ï og í). De jeg har bekreftet at virker, er a, e, o, u, æ og ø. På de fleste av disse har du valget mellom opp til 7 ulike tegn. Både a, e og o har støtte for `, ´, ^, ¨ og ¯. Her er en kort liste over alle tegnene som er tilgjengelige på denne måten, i samme rekkefølge de dukker opp i menyen:

 • a: à, ä, á, â, ã, ā
 • e: é, è, ê, ë, ę, ė, ē
 • o: ô, ò, ó, ö, õ, œ, ō (med engelsk tastatur får man trolig også opp ø)
 • u: ü, û, ù, ú, ū
 • æ: ä
 • ø: ö

Sannsynligvis vil også bokstaven ø dukke opp under o-menyen hvis du har engelsk tastatur. Du legger kanskje merke til at enkelte ofte brukte bokstavvarianter, som for eksempel ç ikke finnes her. Det er der den andre metoden kommer inn.

Mange andre tegn

Snarvie-taster på Mac
FOTO: AW2SUM.
CC0
De virkelige «skjulte tegn» krever imidlertid en annen framgangsmåte. Disse tegnene kan du finne ved å holde inne ⎇ alt mens du trykker på tasten. Hvis du også holder inne ⇧ shift, vil du få andre tegn igjen. Enkelte av disse kan egentlig være ganske praktiske, mens andre ikke har fullt så mange bruksområder. Her er et lite utvalg av de jeg liker godt:

 • Apple-symbol (⎇ + A): 
 • I uten prikk, med en vanlig i for sammenligning (⎇ + I): ı i
 • Kvadratrot (⎇ + J): √
 • Pi (⎇ + P): π
 • Pi, stor bokstav-utgave (⎇ + ⇧ + P): ∏
 • Avsnittstegn (⎇ + ⇧ + 6): ¶
 • Promille, tusendel (⎇ + ⇧ + 5): ‰

Så godt som alle tastene har minst ett tegn knyttet til seg. Unntaket her er bokstaven r, som ikke har noen. Flertallet av disse tegnene er matterelaterte, særlig de du bare trykker på for å få opp. Alt fra ± og ƒ til √ og ≠ finnes. Det er også en del som er snarveier til ofte brukte bokstaver som ⎇ + e for é, ⎇ + u for ü og ⎇ + c for ç. Her kan du også trykke ned ⇧ for å få stor bokstav.

Det er heller ikke bare bokstaver dette funker for. Både tall og tegn, som punktum og bindestrek, funker bra. For eksempel gir ⎇ + . deg en … (ellipsis) og ⎇ + – gir deg – (tankestrek).

Hadde du noe nytte av dette tipset? Skal du begynne å sende Apple-symboler til alle du kjenner, eller bare endelig begynne å skrive aksenter over e-er og a-er på fransk? Ble du plustelig inspirert til å skrive litt matte? Skriv gjerne en kommentar!

Legg igjen en kommentar