Tips nr. 25: Kodeopplåsning og nødssituasjon på iOS 11

Korte tips nr. 25: Deaktiver Touch ID eller ring nødnummer på iOS 11

Hvis du har en iPhone (eller iPad) lansert i løpet av de siste fem årene er sjansen stor for at du bruker Touch ID for å låse opp med fingeren. Men hva hvis du vil deaktivere dette for en liten stund, uten å først måtte låse opp, gå inn i Innstillinger, finne «Touch ID og kode», skrive inn koden, og dra i bryteren for å slå av? Det finnes en enkel måte, som kom med iOS 11. Denne funksjonen er også en enkel måte å kontakte nødetatene på, hvis behovet skulle oppstå.

Hvorfor?

Nødinfo-fanen i Helse-appen
FOTO: Patrick Sletvold.
CC BY-NC-SA 4.0
Denne funksjonen har flere hovedbruksområder. Det er opprinnelig ment som en nødfunksjon, som du kan bruke hvis du havner i en nødssituasjon. Du får fram både mulighet for å slå av telefonen, vise nødinfo (som du kan legge inn i Helse-appen), og ringe nødnummer. Nødinfo kan være praktisk hvis du er skadet og den som hjelper deg trenger å finne ut hvem du er. Det er også mulighet for å legge til nødkontakter, som din nærmeste familie, gjennom Helse-appen. Disse vil en potensiell hjelper kunne ringe selv om mobiltelefonen er låst.

Dette leder oss også over til grunnene til å midlertidig deaktivere Touch ID. Foruten å hindre at vennene du har lagt inn fingeren til skal låse opp mobilen din, er tanken bak todelt: den første grunnen er for å hindre kriminelle å låse opp mobilen med fingeren din for en stund, og den andre er for å hindre at politiet gjør det samme. Dette høres kanskje rart ut, men gir egentlig en del mening. Jeg antar det ikke er nødvendig å forklare hvorfor du ikke vil at kriminelle skal kunne låse opp mobilen din (sensitive opplysninger, identitetstyveri ol.), men det med politiet trenger kanskje videre forklaring.

Touch ID kjenner ikke igjen fingeravtrykket
FOTO: Patrick Sletvold.
CC BY-NC-SA 4.0
I USA, der Apple selvfølgelig har hovedkvarter, skal det visstnok være stor forskjell på hvordan fingeravtrykk og koder skal behandles ifølge loven. Retten i USA har slått fast at koder til mobiler, i likhet med passord, ikke er noe politiet kan kreve utlevert, og derfor kan ikke politiet tvinge de ut av deg for å låse opp mobilen. Fingeravtrykk er det derimot mye som tyder på at telles som bevismateriale, og dermed kan politiet bruke fingeren din til å låse opp mobilen. Når du aktiverer nødssituasjon-funksjonen vil Touch ID nekte å låse opp enheten selv om det er riktig finger som prøver å låse opp. Og for sikkerhets skyld vil den også si ifra om at «Touch ID kjenner ikke igjen fingeravtrykket» selv om dette selvfølgelig ikke er helt sant.

Hvordan?

SOS-menyen i iOS 11
FOTO: Patrick Sletvold.
CC BY-NC-SA 4.0
Hele bruken av denne funksjonen er egentlig ganske enkel. Trykk på låseknappen fem ganger på rad, og en meny vil komme opp (på iPhone X er denne prosessen trolig litt annerledes, men det har jeg ikke fått bekreftet). I praksis ser denne menyen ut som en utvidet utgave av menyen du får hvis du holder inne knappen (der du bare kan skru av enheten) og den fungerer på samme måte. Skyv på en bryter, eller trykk på krysset for å avbryte. Hovedforskjellen er at nødsituasjonmenyen har to brytere til: «Nødinfo» og «Nødanrop (SOS)», med tilsvarende symboler ved siden av. Også er avbryt-knappen av en eller annen grunn grå i stedet for hvit.

Nå lurer du kanskje på hva du skal velge i menyen? Ingenting! Bare trykk avbryt og Touch ID vil være deaktivert fram til neste gang du låser opp mobilen med kode. Hvis du imidlertid er i en nødssituasjon, kan de to andre valgene være av nytte. Det er også godt å vite at nødanropet automatisk finner det riktige nummeret for landet du er i (hvis det er flere, som i Norge, får du valget) og inkluderer posisjonen din hvis mulig. Det er også mulig å sette opp automatisk ringing til nødnummer (etter en nedtelling) når du åpner denne menyen, ved å gå til Innstillinger, under «Nødanrop (SOS)».

Er dette noe du kan tenke at du vil få bruk for? Tilbakemelding er velkommen i kommentarene eller via sosiale medier. Du vet kanskje at jeg har et månedlig nyhetsbrev, som du kanskje vil ha glede av å abonnere på?

Trenger du mer å lese har jeg en haug med korte tips. Jeg skrev nylig også en nøye utdyping av hvordan Apple-lanseringen i september foregikk, hvis det er av interesse.

Legg igjen en kommentar